Margarita Korotkova

40fc60617cdc-19__8_.jpg

Margarita Korotkova

margo.korotkova97@gmail.com

@margarita_korotkova

https://www.facebook.com/margarita.korotkova.54

Country

Ukraine

State / Region

Kharkov

Model

ABOUT

Photo Credits:

Photographer: Nataliya Stepovaya @naaaats.photo 
Photographer: Yana Stupa @yanastupaphotographer
Photographer: Dmitry Zolotov @photozolotov
Photographer: Nastya Hubskaya @hubskaya_photo